მისია, ხედვა, ღირებულებები

მისია, ხედვა, ღირებულებები

ჩვენი მისიაა:

შრომის ბაზრის მოთხოვნათა  შესაბამისად, მაღალკვალიფიციური ძალის  მომზადების გზით, წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და სტაბიულორბაში.

 

ხედვა: 

2013 წლისთვის, რეგიონში შრომის ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამისად, ძალაზე არსებული დაკვეთის 90 % -ით დაკმაყოფილება.

ღირებულებები:

  • პროფესიონალიზმი
  • გუნდური მუშაობა
  • განვითარებაზე ორინეტირება

 

 

Facebook Comments