აკადემიური პერსონალი

1.  ირმა  ჯაფარიძე                                        დირექტორი

2.  ელგუჯა გაბრიჭიძე                                  მოადგილე

3.  ნაზი ქალდანი                                           მთ. ბუღალტერი

4.  თეონა ჯაფარიძე                                       ხარისხის მართვის მენეჯერი

5.  შორენა ხაფთანი                                        სასწავლო პროცესისა და სასწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

6.  ნანული ხვისტანი                                    პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი.

7.  გურამ  ხვინთელანი                                 მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის მენეჯერი

8.  მერი მერლანი                                            შესყიდვების სპეციალისტი

9.   ელზა ნავერიანი                                       საქმისმწარმოებელი

10. ვახტანგ ნავერიანი                                  ქსელის ადმინისტრატორი

11. ბესიკ ჯაფარიძე                                        ლოჯისტიკი

12. ნათელა ფილფანი                                    ბიბლიოთეკარი

13. ლევან ჯაფარიძე                                       დარაჯი

14. გენადი ჟორჟოლიანი                               დარაჯი

15. გივი ჯაფარიძე                                          დარაჯი

16. ავთანდილ ჩხეტიანი                               დამხმარე თანამშრომელი

17. ავთანდილ საბანიძე                                დამხმარე თანამშრომელი

18. შორენა ჯაფარიძე                                     დამლაგებელი

19. მაია ფილფანი                                           დამლაგებელი

20. მარინე მერლანი                                        დამლაგებელი

21. მაკა ჯაფარიძე                                            მედდა

22. ზვიადი გიგდელიანი                              პედაგოგი

23. მაია გვარლიანი                                        პედაგოგი

24. ზაირა ქურდიანი                                      პედაგოგი

25. თამარ ჯაფარიძე                                       პედაგოგი

26. ნანა ფილფანი                                           პედაგოგი

27. ვახტანგ ფილფანი                                    პედაგოგი

28. ლეილა ჯაფარიძე                                     პედაგოგი

29. სვეტლანა ხაფთანი                                  პედაგოგი

30. კიაზო გირგვლიანი                                 პედაგოგი

31. ლალა გულედანი                                     პედაგოგი

32. თამარ მერლანი                                        პედაგოგი

33. მაია ნიჟარაძე                                            პედაგოგი

34. ბექა ხერგიანი                                            პედაგოგი

35. ნატო ხოჯელანი                                       პედაგოგი

36. ლელა ნიგურიანი                                     პედაგოგი

37. ლაშა ტყეშელაშვილი                              პედაგოგი