ღირებულებები

                          ღირებულებები:

  • გუნდური მუშაობა და სულისკვეთება;
  • თანაბარი შესაძლებლობები;
  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა;
  • სწრაფვა სრულყოფილებისკენ.
  • კეთილსინდისიერება

                                          

Facebook Comments