კოლეჯის ხედვა

კოლეჯის ხედვა

                 2023 წლისთვის, რეგიონში შრომის ბაზარზე მოთხოვნის  შესაბამისად, ძალაზე არსებული დაკვეთის 90 %- ით დაკმაყოფილება.

Facebook Comments