კოლეჯის ხედვა

                                                        კოლეჯის ხედვა

                                გახდეს კოლეჯი წარმატებაზე ორიენტირებული

                         მაღალი რეიტინგის მქონე პროფესიული სასწავლებელი.

 

Facebook Comments