კოლეჯის მისია

                                                                                                             კოლეჯის მისია

შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად, მაღალკვალიფიციური  ძალის მომზადების გზით, წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და სტაბილურობაში.

 

Facebook Comments